Frihandelsavtalet EU–Sydkorea: Låg kännedom främsta orsaken till att avtalet inte används

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 01 jul 2021

Frihandelsavtalet EU–Sydkorea har varit i kraft i tio år. Men hur har det använts? Kommerskollegium har frågat svenska företag som handlar med Sydkorea om deras erfarenheter.

– Det var glädjande att upptäcka att de flesta företag som är medvetna om frihandelsavtalet faktiskt också använder det. Det gäller alla företag, oavsett storlek, säger Jonas Kasteng, ämnesråd och en av författarna till rapporten.

Uppfattningen att ursprungsregler är ett stort hinder för företag och bidrar till ett underutnyttjande av frihandelsavtal bekräftas inte av denna undersökning. Istället är den främsta anledningen snarare att företagen inte är medvetna om frihandelsavtalet och de möjligheter det ger.

Cirka 200 företag svarade på undersökningen och deltog i intervjuer under sommaren och hösten 2020.

Läs hela intervjun och ladda ner rapporten

How Companies Use Free Trade Agreements – a survey of Swedish exporters and importers in trade with South Korea