EU inför exporttillstånd för covid-19-vaccin – Kommerskollegium hanterar ansökningar i Sverige

Importera & exportera

Corona

Publicerad: 01 feb 2021

Sedan den 30 januari krävs det inom EU exporttillstånd för covid-19-vaccin. Det innebär att export till länder utanför EU av vaccinet, och aktiva beståndsdelar för tillverkning av vaccinet, kräver tillstånd. Kommerskollegium är tillståndsmyndighet.

Nyhetsartikeln korrigerad 2021-02-02: Exporttillstånd krävs från 30 januari (tidigare angavs 31 januari).

Uppdatering 2021-03-12: Förordningen förlängdes den 13 mars 2021 och är nu giltig till och med 30 juni 2021 (tidigare 31 mars 2021).

Bakgrunden till EU:s beslut om exportrestriktioner är att säkra tillgången till covid-19-vaccin inom EU. Förutom vaccin mot sars-relaterade coronavirus behövs exporttillstånd också för aktiva substanser, inklusive primära cellkulturer och ympkulturer som används för tillverkning av sådana vacciner.

Exportörer ansöker om exporttillstånd hos de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där produkterna tillverkas. I Sverige är det Kommerskollegium som är behörig myndighet.

Flera länder är undantagna exporttillstånd, dit det alltså inte behövs tillstånd för att exportera. Det gäller bland andra Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Förordningen som reglerar exportrestriktionerna gäller till den 30 juni 2021.

EU-förordningen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/442 av den 11 mars 2021 om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/111 av den 29 januari 2021 om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter

Kontakt

Emma Wallfelt
Magnus Andersson
Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 00