EU pausar utökade strafftullar på importerade amerikanska varor

Importera & exportera

Handelskonflikten USA-EU

Publicerad: 18 maj 2021

EU har beslutat att inte utöka strafftullarna på importerade amerikanska varor som skulle trätt i kraft 1 juni 2021. Detta efter en överenskommelse med USA om att söka en lösning på tvisten om USA:s stål- och aluminiumtullar.

Uppdatering: I den ursprungliga texten angavs att överenskommelsen gällde till den 31 december 2021. Det har ändrats till den 30 november 2021, med anledning av en ny EU-förordning, som nu finns med bland länkarna i botten av sidan.

– Det är positivt för svenska importörer att strafftullarna inte utökas och att EU och USA nu försöker hitta en lösning på tvisten, säger Johanna Weibull, expert på handelspolitiska skyddsinstrument vid Kommerskollegium.

Beslutet innebär att de svenska importörer som berörs av vissa strafftullar nu slipper en höjning från 25 procent till 50 procents extra tull vid import av varor med ursprung i USA. EU kommer heller inte lägga till fler varor som ska omfattas av strafftullarna.

Produkter som har, eller planerats att få, strafftullar är bland annat järn- och stålvaror, vissa livsmedel såsom ris, konserverad majs, jordnötssmör och bourbon, kosmetika, motorfordon samt vissa kläder och skor.

Beslutet gäller bara tilläggstullarna enligt kommissionens genomförandeförordning 2018/724. EU:s skyddsåtgärder på import av stål berörs inte av beslutet.

Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller till 30 november 2021. EU och USA ska nu inleda diskussioner om en ömsesidig lösning på tvisten. Om EU och USA inte kommer överens om en lösning i tvisten om tilläggstull på stål och aluminium så kan EU utöka strafftullarna från och med 1 januari 2022.

Mer information

EU:s och USA:s gemensamma uttalande (EU-kommissionens webb)
Genomförandeförordning 2018/724 – konsoliderad version
Genomförandeförordning om tillfälligt upphävande (2021/866) från den 28 maj 2021

Kontaktperson

Johanna Weibull
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 98