EU förlänger skyddsåtgärderna på stål

Importera & exportera

Publicerad: 28 jun 2021

Kvotsystemet för import av stål till EU förlängs från 1 juli. Det innebär att företag måste ansöka om importkvoter för att inte behöva betala tilläggstull på 25 procent.

EU-kommissionen har beslutat att förlänga skyddsåtgärderna på stål i tre år för samtliga 26 produktkategorier. Förlängningen gäller från och med den 1 juli 2021 och är giltig till och med 30 juni 2024.

– Det här innebär att EU kommer att behålla det kvotsystem som finns på plats idag. Importörer måste alltså fortsätta att ansöka om att få ta del av kvartalskvoter för att inte riskera att få betala en tilläggstull på 25 procent på sin stålimport, säger Johanna Weibull vid Kommerskollegium.

Kvotmängden kommer årligen att utökas med 3 procent för att tillgodose importörernas behov. Syftet är också att ge stålindustrierna inom EU tid att anpassa sig till rådande importflöde.

EU-kommissionen kommer att göra regelbundna översyner av skyddsåtgärderna. Den första ska genomföras under 2021/22.

Mer information

EU-förordning 2021/1029 om förlängning av skyddsåtgärder på stål

Kontakt

Johanna Weibull
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 98