Analys av antidumpningsåtgärder visar oönskade effekter

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 16 dec 2021

EU inför antidumpningsåtgärder för att skydda företag i EU mot orättvis konkurrens från länder utanför EU. Men en ny rapport från Kommerskollegium visar att produktionen och försäljningen inom EU inte ökar, och att priserna på den aktuella produkten dessutom går upp.

I rapporten analyseras 15 olika antidumpnings- och antisubventionsfall och vilka effekter de har på handeln: Uppfyller åtgärderna sitt syfte, att skapa en mer rättvis konkurrens?

– Vi kommer fram till att antidumpningsåtgärder är väldigt oprecisa samtidigt som de skadar konsumenterna som importerar varorna. Resultaten i vår studie visar att åtgärderna inte heller gynnar producenterna i EU, säger Patrik Tingvall, chefekonom och en av författarna till rapporten.

Resultaten bekräftar resultat från tidigare ekonomisk forskning.

– Det som är nytt är att vi har använt en ny och kraftfull metod, vilket gör att vi på goda grunder kan säga att det verkligen finns ett samband mellan antidumpningsåtgärden och effekterna, och hur stora effekterna har varit.

Läs hela intervjun och ladda ner rapporten

EU Trade Defence – The unintended effects of anti-dumping measures