Ett WTO-avtal med klimatfokus kan främja klimatomställningen

Om handel

Publicerad: 25 nov 2021

Handelspolitiken kan bidra mer för att underlätta klimatomställningen. I den här rapporten redovisar Kommerskollegium vad ett avtal inom Världshandelsorganisationen, WTO, bör innehålla och hur det kan utformas.

– WTO och WTO:s medlemmar kan göra mycket för att främja klimatomställningen genom att underlätta handel med klimatvänliga varor och tjänster och genom att ta bort fossila bränslesubventioner. Ett ambitiöst avtal där man tar bort handelshinder för varor och tjänster och fasar ut fossila bränslesubventioner skulle skapa störst klimatnytta, säger Emilie Eriksson, en av författarna till rapporten.

Eftersom det idag är svårt att komma överens om ett multilateralt avtal lyfter rapporten fram olika alternativ för avtalsformer som inte behöver omfatta alla WTO-medlemmar.

Läs hela intervjun och ladda ner rapporten Trade and climate change – promoting climate goals with a WTO agreement