Nära 200 problem med den fria rörligheten hanterades av Solvit förra året

EU-rätten

Importera & exportera

Publicerad: 30 aug 2021

Under 2020 tog Solvit Sverige emot 181 ärenden från personer och företag som hade problem att bo, arbeta, studera eller göra affärer inom EU. Solvit-nätverkets jurister hjälper till att lösa problem med den fria rörligheten inom EU, utan kostnad för den drabbade.

– De flesta anmälningarna under 2020 gällde svårigheter för personer att nyttja den fria rörligheten inom EU, säger Charlotte von Mentzer, EU-rättsjurist vid Solvit, som i Sverige finns vid Kommerskollegium.

– Det handlar till exempel om att man fått problem med sin rätt till arbetslöshetsförmåner eller andra socialförsäkringsförmåner eller att man upplever svårigheter i Sverige om man inte blivit folkbokförd och fått ett personnummer.

Skydd för folkhälsa begränsade rörligheten

Pandemin ledde under förra året till problem för både företag och personer som hörde av sig till Solvit. Det gällde till exempel åtgärder som medlemsländerna införde för att skydda folkhälsan, såsom exportrestriktioner, nedstängningsåtgärder och gränskontroller, och som hindrade den fria rörligheten.

– Samtidigt som det varit en skyddsåtgärd har det inneburit svårigheter för de som behövt röra sig över gränserna. Vi på Solvit har gjort individuella bedömningar av varje problem som anmälts och har kunnat hjälpa till i de fall då det exempelvis varit svårt att komma i kontakt med myndigheterna på grund av pandemin, säger Charlotte von Mentzer.

När en person eller ett företag har anmält ett problem till Solvit undersöker juristerna om problemet beror på att en myndighet har agerat i strid med EU-rätten. Om så är fallet kontaktar Solvit den ansvariga myndigheten.

– I flera fall har vi kunnat hjälpa till med att utreda frågan och lösa problemet, så vi vill verkligen uppmuntra företag och privatpersoner att anmäla eventuella hinder för den fria rörligheten till Solvit.

I sin årsrapport beskriver Solvit Sverige olika typer av ärenden som de har hanterat under 2020: Årsrapport 2020: Solvit Sverige – hjälper företag och personer lösa problem med fri rörlighet inom EU

Mer information

Solvit löser dina problem i EU

Kontakt

Charlotte von Mentzer
solvit@kommerskollegium.se
08-690 48 00