Varuhandeln ökar igen – men det finns orosmoln

Om handel

Corona

Publicerad: 08 jul 2020

Inom varuhandeln syns vissa tecken på återhämtning, framförallt när det gäller handeln med bilar. Men det finns orosmoln, tjänstehandeln inom EU sjunker stort.

– Vi följer handelsflödena på olika sätt, bland annat via våra hamnar och där ser det nu bättre ut än för några veckor sedan. Varuhandeln som passerar våra hamnar liknar näst intill för säsongen normala nivåer, säger Patrik Tingvall, som är chefekonom på Kommerskollegium.

Öppning av fabriker återstartade handeln

Under de första månaderna med corona påverkades varuhandeln kraftigt. Det blev störningar i containerleveranserna från Kina, lastbilar som transporterade varor stoppades vid gränser inom EU och stängningar av fabriker ledde näst intill till ett totalstopp av handeln med bilar. Men nu syns alltså en återhämtning, framförallt när det gäller importen av bilar till Sverige.

Det visar på ett uppdämt behov, när bilfabrikerna återigen öppnades så ökade handeln igen. Vi vet dock inte hur mycket av uppgången som är återhämtning från leveransproblematiken från tidigare, det är därför svårt att förutspå om uppgången kommer att fortsätta, eller om den bara är tillfällig.

Oljefall ökade importen

Förutom en tydlig återhämtning inom bilhandeln syns en uppgång av energi- och oljeimporten, vilket troligtvis kan förklaras av det fallande oljepriset.

– Länder, däribland Sverige, har passat på att fylla upp sina depåer. Importen ökar nu hela tiden, handeln med olja är två till tre gånger högre än vad som är normalt för säsongen, säger Patrik Tingvall.

Tjänstehandeln inom EU minskar

Men det finns orosmoln.

Vi ser några varningssignaler och det gäller tjänstehandeln inom EU, den har visat en  svag utveckling under flera månader. Tjänstehandeln  är inte helt separerad från varuhandeln så det kan föranleda viss oro.

Det handlar då framförallt om tjänstehandeln inom EU. Tjänstehandeln med länder utanför EU har hitintills inte påverkats i samma utsträckning.

Tjänstehandeln inom EU låg visserligen ganska högt i början av året, högre än förra året, men när vi jämför med föregående års värden ser vi en negativ trend från och med februari. Detta är problematiskt eftersom EU är vår största handelspartner och beroende på vilken typ av tjänstehandel som minskar skulle det här kunna dra med sig en negativ utveckling även inom varuhandeln, säger Patrik Tingvall, chefekonom på Kommerskollegium.

Mer information

Kommerskollegiums information om handeln och corona