Utrikeshandeln på nedgång i coronavirusets spår

Importera & exportera

Corona

Publicerad: 27 apr 2020

Sveriges import och export av varor via hamnarna minskar nu kraftigt. Det framgår av statistik från Sveriges hamnar som Kommerskollegium löpande analyserar med anledning av coronakrisen.

– Vi ser störst påverkan när det gäller handeln med personbilar, den har näst intill upphört under den senaste veckan, säger Patrik Tingvall, chefekonom på Kommerskollegium.

Via hamnarna passerar en stor del av de varor som importeras och exporteras till och från Sverige. Exporten av varor som transporteras i containrar har under den senaste tiden minskat med cirka 60 procent och importen har nästan halverats. Statistiken jämförs veckovis från samma period förra året och den senaste statistiken är just nu från v16.

Handeln med läkemedel fortsatt stabil

Med anledning av coronapandemin jobbar Kommerskollegium med att samla in högfrekvent statistik som gör det möjligt att följa de snabba förändringar som nu sker i svensk utrikeshandel. Förutom statistik från hamnarna följer Kommerskollegium även transportflöden över Öresundsbron, flygtransporter och tågtransporter. Även detaljerade uppgifter från Tullverket om varuhandeln med länder utanför EU ingår i analysen.

– Vi har bland annat analyserat hur det gått med handeln med läkemedel som diskuterats flitigt. Under den sista veckan kan man se ett visst fall när det gäller exporten men på det hela taget har läkemedelshandeln rullat på som vanligt, eller till och med legat på för säsongen höga nivåer, säger Patrik Tingvall.

Långsiktiga konsekvenser svåra att förutsäga

En annan liten ljuspunkt i utrikeshandeln är att lastbilsimporten vid några hamnar faktiskt visat sig vara högre för v16 än samma vecka förra året. Samtliga siffror är dock snabbföränderliga och vissa ökningar och minskningar kan bero på vilken vecka en större frakt räknas in i statistiken. En trend är dock att utrikeshandelns siffror i stort pekar nedåt där den största minskningen syns i handeln med bilar.

– Det är inte överraskande att handeln faller i och med att personrörligheten nu i princip upphört, att aktiviteten i ekonomin gått ner och att vissa fabriker tillfälligt är stängda runtom i världen. Men det intressanta är ju vilka konsekvenser coronapandemin får för utrikeshandeln i det långa loppet och det beror helt på hur länge vi har dessa störningar, säger Patrik Tingvall.

För bilindustrin kommer det att vara avgörande vad som händer när produktionen åter kommer igång.

– Kommer det finnas ett uppdämt behov av personbilar som drar igång den handeln igen eller kommer återhämtningen vara en utdragen process där vi under en längre tid får vänja oss med lägre nivåer?

Protektionism kan förvärra krisen

Hur djup och långvarig den ekonomiska krisen blir beror mycket på hur länder agerar. I tidigare kriser har protektionistiska röster blivit starkare.

– Vi ser en risk för att protektionismen även nu tar över debatten. Men protektionistiska åtgärder kan förvärra krisen, det såg man redan på 1930-talet i och med den stora depressionen. Fler handelshinder är inte lösningen nu. Det är en av få saker som vi faktiskt kan säga med säkerhet, säger Patrik Tingvall, chefekonom på Kommerskollegium.