USA utökar tilläggstullarna till ytterligare stål- och aluminiumprodukter

Importera & exportera

Handelskonflikten USA-EU

Publicerad: 06 feb 2020

Från den 8 februari kommer ytterligare stål- och aluminiumprodukter att drabbas av amerikanska tilläggstullar på 25 respektive 10 procent. Nu handlar det om mer förädlade produkter som stötfångare, spik och aluminiumvajrar och kablar. 

Tullarna läggs på importen från alla länder med undantag för Kanada, Mexiko, Sydkorea och Argentina.

Lista över de stålprodukter som berörs

Lista över de aluminiumprodukter som berörs

Bakgrund

År 2018 införde USA 25-procentiga respektive 10-procentiga tullar på en stor del av sin import av stål- och aluminiumprodukter. Som skäl angav USA att importen hotade det nationella säkerhetsintresset. Till att början med undantogs EU:s export till USA, men från 1 juni 2018 beläggs även stål- och aluminiumprodukter från EU-länderna med dessa tullar. EU har sedan vidtagit motåtgärder mot amerikanska produkter. 

Mer information

Handelskonflikten mellan USA och EU

Kontakt

Magnus Andersson
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 65