USA ändrar tilläggstullarna i Airbustvisten

Om handel

Handelskonflikten USA-EU

Publicerad: 18 feb 2020

USA har beslutat att ändra motåtgärderna i Airbustvisten. Det innebär höjda och nya tilläggstullar, men åtgärderna slår inte direkt mot svenska varor.

USA:s beslut att ändra motåtgärderna innebär höjda tilläggstullar för nya flygplan från Frankrike, Tyskland, Spanien och Storbritannien – från 10 till 15 procent. Höjningen införs den den 18 mars. Dessutom inför USA den 5 mars en ny tilläggstull på 25 procent för knivar från Frankrike och Tyskland.

Den amerikanska handelsmyndigheten USTR konstaterar dock att motåtgärderna kan komma att ändras omedelbart om EU inför tilläggstullar mot amerikanska varor på grund av Boeingtvisten.

Airbustvisten

USA införde tilläggstullar på vissa varor från EU den 18 oktober 2019 på grund av Airbustvisten mellan USA och EU. Tvisten gäller subventioner till den europeiska flygplanstillverkaren Airbus. Enligt Världshandelsorganisationen (WTO) har EU lämnat otillåtna subventioner till Airbus. Därmed kan USA införa motåtgärder på handel till ett värde av 7,5 miljarder dollar årligen.

Mer information

Information från den amerikanska handelsmyndigheten USTR och listan över varorna som påverkas

Kommerskollegiums nyhet om konsultationer om de utvidgade motåtgärderna

Kontakt på Kommerskollegium

Tvisten mellan USA och EU

Isaac Ouro-Nimini. Tchakolli
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 31

Jordbruksprodukter

Kristina Olofsson
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 83

Industrivaror och fisk

Maria Johem
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 54