Tydlig minskning av varuimporten till Sverige under första kvartalet 2020

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 16 jun 2020

Varuimporten under första kvartalet 2020 visar en tydlig minskning, men läkemedelsexporten ökade. Importen från Kina minskade kraftigt. Det visar Kommerskollegiums senaste kvartalsrapport om Sveriges handelsstatistik.

– Vi ser en tydlig minskning av varuimporten under första kvartalet och de preliminära siffrorna för april månad visar en kraftig minskning av såväl exporten som importen, säger Hannes Jägerstedt, som tillsammans med Kommerskollegiums övriga ekonomiska analytiker följer Sveriges utrikeshandel.

För varje kvartal gör Kommerskollegium en sammanställning av hur Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster men också de utländska investeringarna har utvecklats. Nu publicerar vi rapporten för januari–mars 2020.

– I rapporten gör vi ingen djupare analys av coronapandemins effekter på utrikeshandeln under första kvartalet. Men vi kan bland annat konstatera att läkemedelsexporten ökade med 35 procent jämfört med första kvartalet 2019 och att importen från Kina minskade kraftigt under denna period. Sedan hur mycket som beror på coronapandemin kan vi inte uttala oss om, säger Hannes Jägerstedt.

Rapporten
Kommerskollegiums kvartalsrapport januari–mars 2020

Mer information
Coronapandemins effekter för Sveriges utrikeshandel
Kommerskollegiums handelsstatistikblad per land och region till och med mars 2020

Kontakt
Hannes Jägerstedt
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 69

Camilla Prawitz
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 52