Tullfrihet bort för drygt 130 varor – förlängd svarstid, justerad lista

Importera & exportera

Corona

Publicerad: 03 apr 2020

Från och med den 1 januari 2021 riskerar tullfriheten att försvinna för varor som idag omfattas av tullbefrielser. Vill du och ditt företag att någon av dessa ska finnas kvar? Svarstiden är förlängd och listan med produkter justerad. Kontakta Kommerskollegium senast den 23 april.

Varje år rensar EU-kommissionen upp i systemet för tullbefrielser och tar bort de varor där importen inte är tillräckligt stor för att omfattas av fortsatt tullfrihet. Det innebär att från den 1 januari 2021 kommer tullfriheten för vissa varor att försvinna.

Förlängd möjlighet att ansöka om att tullfrihet ska vara kvar

På grund av coronavirusets spridning har EU-kommissionen i år förlängt tiden för företag att reagera på de planerade borttagna tullfriheterna. Om ditt företag har intresse av att tullfriheten för några varor ska vara kvar också nästa år, kontakta då Kommerskollegium senast den 23 april 2020 och få hjälp med ansökan till EU-kommissionen.

Information

Reviderad lista över varorna där tullbefrielsen riskerar att tas bort 2021 (pdf)

Kontakt

Maria Johem
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 54