Tullfria insatsvaror från och med 1 juli 2020

Importera & exportera

Publicerad: 26 jun 2020

Nu finns uppdaterade listor över de jordbruks- och industrivaror som kan importeras tullfritt till EU från ett land utanför EU. Syftet med tullfriheten är att företag inom EU ska få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas inom EU.

Företag inom EU har möjlighet att ansöka om tullfri import för vissa varor.

– EU-kommissionen behandlar de ansökningar som kommer in från EU-företagen och de två nya listorna är ett resultat av sådana beviljade ansökningar. Fördelen är att alla importörer inom EU kan utnyttja tullbefrielserna som gäller oavsett vilket land varorna exporteras från, men det finns vissa krav, säger Maria Johem som är expert på tullfrågor vid Kommerskollegium.

En förutsättning för tullfri import är att varorna är insatsvaror och ingår i vidare tillverkning inom EU. För vissa varor finns även krav på hur de används. Det kan också finnas en gräns för hur stor mängd av en vara som kan importeras tullfritt, en så kallad kvot. För mängder utöver den tullfria kvoten gäller den ordinarie tullen. För att utnyttja en tullkvot gäller principen om "först till kvarn".

Lista på varor som omfattas av tullbefrielse för en obegränsad kvantitet

Lista på varor som omfattas av tullbefrielse men för en begränsad kvantitet (tullkvot)

Ansök om tullfrihet för andra insatsvaror

Läs om hur företag kan ansöka om tullfrihet för andra insatsvaror