Lämna synpunkter inför förhandlingar om Kinas offentliga upphandling

Importera & exportera

Publicerad: 21 feb 2020

Kina vill öppna upp sina offentliga upphandlingar för utländsk konkurrens. Deras förhandlingar om detta kommer snart att inledas i WTO. Inför detta har svenska företag möjlighet att lämna in sina önskemål och synpunkter – dock senast den 11 mars.

– Det här är en unik möjlighet för företag att ta vara på. Det är nu innan förhandlingarna inletts som det finns störst chans att påverka, säger Emilie Eriksson, expert på WTO och offentlig upphandling på Kommerskollegium.

Kommerskollegium har Regeringskansliets uppdrag att fånga upp de svenska näringslivsintressena inför förhandlingarna. Vad är det då för typ av input som företagen kan bidra med för att kunna påverka?

Särskilt viktiga sektorer eller regioner

– Företag har möjlighet att lämna synpunkter på till exempel vilka sektorer, varor, tjänster eller byggentreprenader som är viktiga att få med i WTO-förhandlingarna med Kina. Man kan till exempel också ta upp om det är någon särskild region i Kina där det vore önskvärt att få vara med i offentliga upphandlingar.

– Är det något företag som stött på eller ser problem med offentliga upphandlingar i Kina, vill vi också gärna ta del av den informationen, säger Emilie Eriksson.

Onsdagen den 11 mars 2020 är sista dagen att lämna synpunkter till Kommerskollegium. Därefter sker en sammanställning och ett analysarbete, som sedan blir underlag för Sveriges inspel i EU:s förberedelser inför förhandlingsstarten inom WTO.

– I WTO-sammanhang är det alltid EU som med en röst talar för Sverige och övriga länder. Det innebär att de svenska intressena kan få en ökad tyngd om det också blir EU:s intresse, säger Emilie Eriksson.

Kontakt

Emilie Eriksson
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 34