Strafftullar har införts för varor från USA

Importera & exportera

Handelskonflikten USA-EU

Publicerad: 10 nov 2020

Idag, den 10 november, inför EU strafftullar för vissa varor från USA på grund av Boeingtvisten. Det handlar bland annat om varor som ketchup, jordnötter och traktorer.

Syftet med strafftullarna är enligt EU-kommissionen att sätta press på USA att, tillsammans med EU, förhandla fram en lösning på WTO-tvisterna om flygplanssubventioner. Enligt ett beslut i WTO har EU rätt att ta ut strafftullar för import till ett värde av nästan 4 miljarder dollar per år tills dess USA reformerat sina handelsstörande subventioner.

Flygplan, ketchup och traktorer berörs

Strafftullar har införts för totalt 142 varukoder vid import i EU för varor med ursprung i USA.

– För flygplan handlar det om en strafftull på 15 procent och för övriga varor 25 procent. Det är i stor utsträckning färdiga varor som omfattas av strafftullar. Skälet till att EU-kommissionen har undvikit strafftullar på insatsvaror är att de riskerar att försämra EU-industrins konkurrenskraft, säger Maria Johem, expert på tullfrågor på Kommerskollegium.

Vissa av de varor som nu blivit dyrare att importera är välkända amerikanska exportvaror såsom traktorer, ketchup, jordnötter och tobak.

Kan leda till högre priser för konsumenter

Exempel på varor med en betydande svensk import som nu drabbas av 25 procents strafftull är lastare, gymutrustning, spelkonsoller och spelutrustning, traktorer och såser. Andra exempel är sötpotatis, mörk tobak, choklad, rostade nötter, rom, tobak, handväskor, ryggsäckar samt vissa frysta musslor.

– För de företag som importerar dessa varor blir alltså tullkostnaderna betydligt högre än tidigare. Det kan leda till högre priser för konsumenterna för vissa varor.

Den svenska importen av de varor som omfattas av strafftullar på 25 procent uppgick till drygt 753 miljoner kronor år 2019. Det motsvarade 1,7 procent av den svenska varuimporten från USA. I dessa siffror ingår ej importen av flygplan.

Vad gäller om varorna redan är på väg från USA?

– De varor som redan skickats från USA kan undantas från strafftull när de kommer till EU. Det gäller om importören kan bevisa att varorna har exporterats från USA innan den 10 november, säger Maria Johem på Kommerskollegium.

Mer information

I EU:s förordning, som alltså träder i kraft idag, finns mer information och bilagor över alla berörda varor. Bilaga I omfattar tilläggstullar för flyg och bilaga II omfattar tilläggstullar på övriga varor med ursprung i USA.

Förordningen i Europeiska unionens officiella tidning

Kontakt

Tvisten mellan USA och EU
Isaac Ouro-Nimini. Tchakolli
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 31

Jordbruksprodukter
Kristina Olofsson
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 83

Industrivaror och fisk
Maria Johem
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 54