Storbritannien går ur EU idag – nu startar förhandlingarna om framtiden

Importera & exportera

Brexit

Publicerad: 31 jan 2020

Storbritannien lämnar EU idag. För företag och EU-medborgare kommer det inte att bli någon praktisk skillnad under 2020. Men alla behöver förbereda sig inför den 1 januari 2021.

Året ut kommer företag och privatpersoner ha samma rättigheter och skyldigheter som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. Även om Storbritannien lämnat alla EU-institutioner så kommer företag och EU-medborgare till exempel att kunna vända sig till Solvit om de stöter på regelproblem under hela 2020.

Snart inleds förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien

– Jag tycker vi ska sluta prata om vad som händer efter brexit. Storbritannien lämnar EU idag 31 januari. Nu är det frågan om vad som kommer att gälla efter 1 januari 2021 när övergångsperioden har gått ut säger Anneli Wengelin, Kommerskollegiums brexitexpert och samordnare för Kommerskollegiums fortsatta arbete inför och under förhandlingarna med Storbritannien.

De närmaste veckorna gör EU och Storbritannien sina prioriteringar inför förhandlingarna om hur den nya relationen mellan parterna ska se ut och förhandlingsmandaten fastställs. Förhandlingarna beräknas starta i början av mars och pågå under åtta månader.

– Utgångspunkten är att parterna ska komma överens om ett modernt frihandelsavtal. Det innebär normalt att det inte bara handlar om tullar utan också om tjänster, immaterialrätt, offentlig upphandling och en rad andra områden. Hur långt man kan komma går inte att säga. Förhandlingar om frihandelsavtal brukar ta många år, men här har man en väldigt kort tid på sig att förhandla, vilket innebär att man måste prioritera det viktigaste, säger Anneli Wengelin.

Mer information

Kommerskollegiums sidor om brexit, Storbritannien och EU
Solvit – hjälp att lösa problem med myndigheter i andra EU-länder
EU-kommissionens information om brexit
Storbritanniens information om brexit

Kontakt

Anneli Wengelin
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 57