Stora förändringar för livsmedelsföretag när brexit slår igenom

Importera & exportera

Brexit

Publicerad: 03 dec 2020

För företag som handlar med kött eller ost med Storbritannien väntar stora förändringar vid årsskiftet. Tullhantering, gränskontroller och krav på intyg blir en konsekvens av att Storbritannien då lämnar EU:s inre marknad.

– De livsmedelsföretag som handlar med Storbritannien kommer att påverkas mycket av att britterna lämnar, störst skillnad kommer det bli för dem som handlar med animaliska livsmedel såsom kött, fisk, mejeriprodukter, honung och ägg, samt färska frukter och grönsaker, säger Kristina Olofsson, utredare på Kommerskollegium.

Nya tullformaliteter för alla livsmedelsföretag

Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien pågår och det är därför fortfarande oklart hur handelsrelationen kommer att se ut. Men oavsett om det blir ett avtal eller inte så kommer skillnaderna bli stora. Idag ingår Storbritannien i EU:s inre marknad vilket innebär att varor, tjänster, personer och investeringar kan flöda fritt. När britterna lämnar den inre marknaden ersätts den fria rörligheten med tullformaliteter vid gränsen för samtliga varor. Det innebär bland annat att tulldeklarationer måste lämnas vid import och export.

– Även om förhandlarna skulle komma överens om nolltullar eller sänkta tullar så kommer det ändå bli tullformaliteter för alla företag som handlar med Storbritannien. Det gäller till exempel för dem som exporterar eller importerar smågodis, kakor, whisky eller vodka. Utöver tullformaliteter kommer det att ställas ytterligare krav på varor såsom nötkött och ost som omfattas av kontroller vid gränsen.

Extra krav på kött och mejeriprodukter

Förutom tullformaliteter tillkommer alltså fler krav på företag som handlar med så kallade restriktionsvaror där bland annat kött, mejeriprodukter, vissa sammansatta livsmedel med animaliska ingredienser samt färska frukter och grönsaker ingår. En viktig förändring för de som importerar kött eller mejeriprodukter till EU är att de varorna måste gå igenom en utsedd gränskontrollstation, företaget måste också anmäla att varan kommer till gränskontrollstationen och det kommer tas ut avgifter för kontrollen. Detsamma gäller på den brittiska sidan vid export.

För att handla med Storbritannien med restriktionsvaror kommer det också att krävas olika typer av intyg som ska kontrolleras. För kött och andra animaliska varor handlar det om djurhälsointyg som en officiell veterinär utfärdar. För frukt och grönsaker krävs sundhetscertifikat som utfärdas av den behöriga växtskyddsmyndigheten.

– De här kraven kommer gälla oavsett om det blir ett avtal eller inte.

Höga tullkostnader för vissa livsmedel utan avtal

Om Storbritannien lämnar den inre marknaden utan ett avtal kommer det att bli ännu större förändringar. Då kommer EU:s gemensamma tulltaxa börja att gälla vid import av brittiska varor. Tullar kommer i sådana fall tillämpas för varor från Storbritannien på samma sätt som de gör mot Kina och USA. Storbritannien har i sin tur publicerat sin planerade tulltaxa för varor som inte omfattas av något frihandelsavtal.

– Vi vet alltså redan idag vilka tullar som kommer att gälla vid ett avtalslöst utträde. Storbritannien har utgått från EU:s tulltaxa när de utformat sin tulltaxa, men har gjort en del förenklingar och sänker vissa tullar. Generellt kan man säga att det kommer bli höga tullar på exempelvis nötkött, beredda produkter av kött och mejerivaror i både EU och Storbritannien. För hårdostar kommer tullen i Storbritannien att vara motsvarande 40 procent.

En stor exportvara från Sverige är cider. Där kommer tullen också att bli hög, motsvarande nästan 20 procent.

– Om det blir ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien innebär det sänkta tullar, troligen nolltullar. Men viktigt att komma ihåg i det läget är att avtalets ursprungsregler måste uppfyllas för att kunna få nedsatt tull.

Exportgodkännande för animaliska livsmedel

En grundförutsättning för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att handla med kött och mejeriprodukter är att EU och Storbritannien godkänt varandra som exportländer.

– Detta är inte klart än i EU. Om EU inte hinner godkänna Storbritanniens som exportland så kommer det inte vara möjligt att importera kött och mejerivaror från Storbritannien.

Godkännandet baseras bland annat på vilken lagstiftning den andra parten har. Besluten har inte fattats av EU än eftersom man inte vet hur Storbritanniens lagstiftning kommer att se ut. Däremot kommer deras lagstiftning förmodligen vara ganska lik EU:s.

– Men det är viktigt att ett företag som till exempel importerar nötkött eller ost håller koll på vad som händer, säger Kristina Olofsson.

Nya regler införs både direkt och stegvis

EU kommer att tillämpa de nya reglerna med gränskontroller och krav på intyg den 1 januari 2021. Om det inte blir ett avtal kommer även EU:s tullar börja gälla för Storbritannien då. Detsamma gäller Storbritanniens tullar som samma datum kommer att börja tillämpas för varor från EU utan ett avtal.
Däremot inför Storbritannien sina krav på intyg och gränskontroller stegvis. Först 1 juli kommer alla gränskontroller att gälla.

Förbered företaget på förändringarna

Exakt vilka regler som kommer gälla efter årsskiftet är visserligen inte helt klart, men – det finns många saker som företag kan göra redan nu för att förbereda sig. Här är några konkreta tips:

Kontakt

Kristina Olofsson
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se  
08-690 48 83