Stark utveckling av Sveriges handel 2019 men avmattning sista kvartalet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 20 mar 2020

Sveriges utrikeshandel utvecklades starkt 2019 jämfört med 2018. Tjänstehandeln hade en kraftigare ökning än varuhandeln och exporten ökade mer än importen. Utvecklingen dämpades dock något under det sista kvartalet. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel 2019.

Varje år sammanfattar och analyserar Kommerskollegium hur det har gått för svensk utrikeshandel. 2019 ökade exporten av varor till alla världsdelar och allra mest till USA med en uppgång på drygt 23 procent. Alla branscher utom energisektorn ökade sin export. Mest ökade kemisektorn.

I rapporten har Kommerskollegium analyserat Sveriges tjänstehandel med Storbritannien sedan folkomröstningen om ett brittiskt utträde ur Europeiska Unionen.

Ingen tydlig förändring i handeln med Storbritannien

– Vi ser ännu inte någon tydlig brexiteffekt. Storbritannien var 2019 den största leverantören av tjänster till Sverige, och den näst största mottagaren av svensk tjänsteexport. Även om den svenska tjänsteexporten till Storbritannien föll kraftigt det sista kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018, så har den under de senaste åren ökat starkt, säger Camilla Prawitz, ekonomisk analytiker på Kommerskollegium.

– Jämfört med året innan folkomröstningen hölls har tjänsteexporten till Storbritannien ökat mer än dubbelt så mycket som till alla övriga EU-länderna tillsammans, säger Camilla Prawitz.

Rapporten

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar – helåret 2019

Kontakt

Camilla Prawitz
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 52

Hannes Jägerstedt
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 69

Petter Stålenheim
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 49