Företag kan använda standarder för personlig skyddsutrustning gratis

Importera & exportera

Corona

Publicerad: 24 mar 2020

Europeiska standarder för medicinteknisk utrustning och personlig utrustning blir gratis för företag att använda. Det gäller under tiden coronaviruset bekämpas. Syftet är att öka produktionen av bland annat ansiktsmasker och engångshandskar till sjukvården.

– Genom att göra standarderna fritt tillgängliga på det här sättet så kan EU förvissa sig om att de produkter som nu tas fram lever upp till den högsta skyddsnivån, säger Kristina Loboda som är utredare på Kommerskollegium.

Läs mer om hur du kan få tillgång till standarderna här:
Standarder för medicinteknisk och personlig skyddsutrustning blir gratis