Solvit Sverige summerar arbetet med att lösa hinder för den fria rörligheten 2019

EU-rätten

Publicerad: 01 sep 2020

Solvit-nätverket hjälper kostnadsfritt företag och privatpersoner att komma tillrätta med problem med den fria rörligheten inom EU. År 2019 tog Solvit Sverige emot 190 anmälningar från företag och privatpersoner som hade problem med den fria rörligheten inom EU.

– De flesta anmälningarna handlar om svårigheter som EU-medborgare möter när de flyttar till Sverige för att bosätta sig eller arbeta här, säger Charlotte von Mentzer, EU-rättsjurist vid Solvit, som i Sverige finns vid Kommerskollegium.

– Det handlar om svårigheter att bli folkbokförd i Sverige och därmed få ett personnummer, eller om att familjemedlemmar som inte kommer från EU får problem när de vill besöka Sverige kortare perioder, trots att de omfattas av EU-rätten, säger hon.

Solvit arbetar med att fler företag ska känna till den kostnadsfria hjälp som de kan få genom Solvit om de får problem med handeln inom EU. I sin årsrapport beskriver Solvit Sverige olika typer av problem som de har hanterat under året.

Rapporten

Årsrapport 2019: Solvit Sverige – hjälper företag och personer lösa
problem med fri rörlighet inom EU

Kontakt

Charlotte von Mentzer
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 76