Sex månader kvar i brexitförhandlingarna

Brexit

Publicerad: 02 jul 2020

Nu är det mindre än ett halvår kvar innan EU och Storbritannien måste ha ett frihandelsavtal på plats. Förhandlingarna har nu gått in i ett intensivt skede.

– Båda parterna är överens om att man ska förhandla fram ett frihandelsavtal som är fritt från kvoter, fritt från tullar och fritt från avgifter. EU och Storbritannien är också överens om att förhandlingarna nu måste intensifieras för att de ska hinna klart i tid, säger Emma Sävenborg, brexitsamordnare på Kommerskollegium.

Flera knäckfrågor återstår

Storbritannien lämnade EU 1 februari i år. Då startade en övergångsperiod som tar slut vid årsskiftet. Under övergångsperioden gäller EU:s regler fortfarande i Storbritannien och under denna tid ska EU och Storbritannien förhandla om ett frihandelsavtal som ska börja gälla 2021. Nu är det ett halvår kvar och parterna är överens om att det är knappt om tid.

– En av knäckfrågorna handlar om antalet avtal, ska det vara ett stort avtal eller flera små? EU vill ha ett stort avtal som innefattar alla delar såsom fiske, handel och energi. Storbritannien däremot vill ha tio separata avtal.

Förhandlingsparterna har inte heller ännu enats om hur man ska hantera frågan om osund konkurrens, till exempel hur man säkerställer att varken EU eller Storbritannien sänker sina miljöstandarder eller inför statliga stöd för sina företag.

– EU vill att båda parterna har juridiskt bindande åtaganden som följs över tid och som baseras på EU:s standards. Storbritannien vill också motverka osund konkurrens men motsätter sig att det ska vara baserat på EU:s standarder, säger Emma Sävenborg.

Fortfarande risk för avtalslöst scenario

Storbritannien och EU fokuserar också på lite olika saker. Storbritannien har föreslagit väldigt långtgående samarbeten när det gäller yrkeskvalifikationer och personrörlighet medan EU försöker få till ett långtgående samarbete när det gäller offentlig upphandling.

– Men kommer man inte överens om de här frågorna så kommer det att sluta med ett avtalslöst scenario. Och det är ju det man försökt undvika under alla de här åren med förlängningar och övergångsperioder. Handeln kommer i sådana fall så klart att fortsätta men med mycket fler regler och till ett högre pris, säger Emma Sävenborg, brexitsamordnare på Kommerskollegium.

Läs mer och se film om förhandlingarna på vår brexitsida.