Risk för nya eller högre tilläggstullar i USA

Importera & exportera

Handelskonflikten USA-EU

Publicerad: 29 jun 2020

USA överväger återigen att utvidga motåtgärderna i Airbustvisten. Flera varor i den svenska exporten till USA är med på listan över varor som riskerar att drabbas av tilläggstull.

Svenska exportvaror som riskerar högre tull i USA är exempelvis viss beredd lax och sill, linser, kakor, rostat kaffe, teko, verktyg, knivar, motorcyklar, mopeder samt delar till dessa, vissa metaller och maskiner.

Inför de planerade tullhöjningarna genomför den amerikanska handelsmyndigheten USTR nu en konsultation. Företag och konsumenter har där möjlighet att senast 26 juli lämna synpunkter på om de föreslagna tilläggstullarna riskerar att skada amerikanska ekonomiska intressen.

– För företag med export till USA är det viktigt att kontrollera om exportvarorna finns med på listan över varor som kan drabbas av nya tilläggstullar framöver. Om så är fallet finns en möjlighet för svenska företag eller deras kunder i USA att lämna synpunkter i konsultationen, säger Maria Johem, expert på tullfrågor på Kommerskollegium.

USTR har inte fastställt någon exakt nivå för de nya tilläggstullarna. Men det framgår av konsultationerna att det kan handla om tilläggstullar på upp till 100 procent. För varor som redan nu omfattas av tilläggstullar på 25 procent, finns en risk att tilläggstullen höjs till en nivå på upp till 100 procent.

Airbustvisten

USA införde tilläggstullar på vissa varor från EU den 18 oktober 2019 på grund av Airbustvisten mellan USA och EU. Tvisten gäller subventioner till den europeiska flygplanstillverkaren Airbus. Enligt Världshandelsorganisationen WTO har EU lämnat otillåtna subventioner till Airbus. Därmed kan USA införa motåtgärder på handel till ett värde av 7,5 miljarder dollar årligen.

Listan över varorna

USTR:s information om motåtgärderna och listan över varorna

Klicka på "Review of Action: Enforcement of U.S. Rights in Large Civil Aircraft Dispute, June 23 2020". De varor som redan nu omfattas av tilläggstullar finns i Annex I. För dessa varor riskerar tilläggstullen att höjas. De varor som kan bli föremål för nya tilläggstullar finns i Annex II. Observera att Annex III inte gäller varor från Sverige.

Lämna synpunkter till USTR

Gå in på USTR:s webbplats för att lämna synpunkter

Välj rubriken ”Comments Concerning the Enforcement of U.S. WTO Rights in Large Civil Aircraft Dispute”

Kontaktpersoner på Kommerskollegium

Jordbruksprodukter

Kristina Olofsson
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 83

Industrivaror och fisk

Maria Johem
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 54

Tvisten mellan USA och EU

Isaac Ouro-Nimini. Tchakolli
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 31