Världens största handelsavtal väntas ge liten effekt i EU

Om handel

Publicerad: 18 nov 2020

Nyligen signerades världens hittills största frihandelsavtal RCEP, som omfattar Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Nya Zeeland och de tio Asean-länderna. Patrik Tingvall, Kommerskollegiums chefekonom, berättar vad det kan betyda för Sverige och EU.

Parterna som ingår i Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) omfattar cirka 2,1 miljarder människor motsvarande nästan en tredjedel av världens befolkning och 30 procent av världens bnp. Det innebär att avtalet är världens hittills största frihandelsavtal.

RCEP-blocket är en av våra större handelspartnerns och utgör cirka 10 procent av Sveriges varuhandel med omvärlden, vilket är drygt dubbelt så mycket som vår handel med Storbritannien. Trots det bedömer inte Patrik Tingvall att avtalet kommer att påverka svenska eller EU-företag i så stor omfattning. 

– Från andra avtal har vi lärt oss att regionala avtal ökar handeln mellan berörda parter samtidigt som effekten på länder utanför avtalet i regel är svag. Ibland kan utomstående länder till och med gynnas. Det finns beräkningar som visar att RCEP kan medföra en inkomstökning på 0,1 procent för Europa fram till år 2030, säger han.

Parternas olika utvecklingsgrad påverkar avtalet

För RCEP-länderna väntas avtalet ge en inkomstökning på 0,4 procent fram till 2030. De största vinnarna av avtalet beräknas vara Sydkorea och Japan, som förväntas få en inkomstökning på 1 procent. För Kina är den negativa effekten av handelskriget med USA större än den positiva effekten av handelsavtalet. Dock kan avtalet något mildra effekten av handelskriget.

RCEP:s parter utgörs av länder med väldigt olika utvecklingsgrad, allt från Japan och Sydkorea till så kallade minst utvecklade länder som Laos, Kambodja och Myanmar, något som avspeglar sig i avtalets ambitionsnivå. Förutom tullsänkningar innehåller avtalet också bland annat överenskommelser om handelsprocedurer, e-handelsregler och immaterialrätt.

– Avtalet omfattar inte miljöskydd och arbetsrättsliga frågor. Däremot ger de liberaliserade gemensamma ursprungsreglerna i avtalet parterna en möjlighet att fördjupa de regionala värdekedjorna. Avtalet utgör därför ett viktigt steg för den ekonomiska integrationen i regionen, säger Patrik Tingvall.

Nu väntar godkännande av ländernas parlament innan avtalet kan träda i kraft. Det kräver att minst sex Asean-länder och tre av de övriga länderna ratificerar avtalet.

Kontakt

Chefekonom

Patrik Tingvall
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 35

Expert på frihandelsavtal

Annika Widell
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 44