Industrisubventioner i EU, Kina och USA – ny rapport med juridiskt och ekonomiskt perspektiv

Om handel

Publicerad: 20 jul 2020

Ett stort antal industrisubventioner används idag av EU-länder, Kina och USA. Detta trots att de skulle kunna skada den egna ekonomin och kan störa den internationella handeln. I en ny rapport visar Kommerskollegium hur industrisubventioner används och hur de är reglerade inom WTO.

– Industrisubventioner används av regeringar i alla tre ekonomier som vi studerat, alltså EU, Kina och USA. Det är stora handelsflöden världen över som potentiellt kan påverkas av de här subventionerna, säger Hannes Jägerstedt, utredare vid Kommerskollegium.

– Diskussionen om subventioner har pågått länge och inom WTO finns det krav på modernisering av regelverket.

Rapporten drar slutsatsen att regelverket behöver moderniseras, och att framförallt transparensen behöver öka. Det finns idag krav på att WTO-medlemmar rapporterar in till WTO hur de använder subventioner. Kraven skulle dock behöva skärpas eftersom många länder inte rapporterar in sina subventioner på ett tillförlitligt sätt.

Ladda ner rapporten

"The Use of Industrial Subsidies by Major Economies – economic and legal perspectives" (endast på engelska)

Kontakt

WTO-regelverket

Emilie Eriksson
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 34

Subventioners ekonomiska påverkan

Hannes Jägerstedt
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 69