Nyhetsbrev för företag om Storbritannien Vietnam och EU:s framtida handelspolitik

Importera & exportera

Publicerad: 04 aug 2020

Med intensiva förhandlingar mellan Storbritannien och EU, ett nytt frihandelsavtal som just trätt i kraft 1 augusti mellan EU och Vietnam, EU:s handelspolitik som är diskussion och möjlighet för företag att få tullfrihet är det är bara att konstatera: viktiga förändringar som rör företag och internationell handel tar inte sommarledigt. I Kommerskollegiums nyhetsbrev för företag har vi samlat ihop det som är aktuellt just nu.

Med pågående förhandlingar mellan EU och Storbritannien, och om cirka fem månader en helt ny verklighet som väntar företagen, är det hög tid att förbereda sig på vad som komma skall.

I nyhetsbrevet finns en uppdaterad förberedelselista, information om de ursprungsregler, som alla som vill dra nytta av ett frihandelsavtal behöver kunna uppfylla, och så info om Storbritanniens tullar från 1 januari 2021 som gäller även EU-länder om det inte blir något frihandelsavtal.

EU ska i höst se över sin strategi för handelspolitiken och nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på det som man tycker behöver förändras. Ämnesrådet Anna Sabelström berättar hur företag kan påverka. Vi tar även upp förlängning av tullfrihet på grund av coronapandemin, EU:s handelsavtal med Vietnam och Kommerskollegiums nya uppdrag som gäller EU:s plattformsförordning med mera.

Till Kommerskollegiums senaste nyhetsbrev för företag

Vill du vara säker på att inte missa nästa nyhetsbrev, sätt upp dig på vår prenumerantlista.