Tullfria insatsvaror från 1 januari 2020

Importera & exportera

Publicerad: 09 jan 2020

Nu finns en uppdaterad lista över de jordbruks- och industrivaror som kan importeras tullfritt till EU från ett land utanför EU. Syftet med tullfriheten är att företag inom EU ska få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas inom EU.

Företag inom EU har möjlighet att ansöka om tullfri import för vissa varor. Om en sådan ansökan beviljas, kan alla importörer inom EU utnyttja tullfriheten – som gäller oavsett vilket land varorna exporteras från.

En förutsättning för tullfri import är att varorna är insatsvaror och ingår i vidare tillverkning inom EU. För vissa varor finns även krav på hur de används. Det kan också finnas en gräns för hur stor mängd av en vara som kan importeras tullfritt, en så kallad kvot. För mängder utöver den tullfria kvoten gäller den ordinarie tullen. För att utnyttja en tullkvot gäller principen om "först till kvarn".

Uppdaterade listorna över tullfria varor

Lista på varor som omfattas av tullfrihet för en obegränsad kvantitet
Lista på varor som omfattas av tullfrihet men för en begränsad kvantitet (tullkvot)

Ansök om tullfrihet för andra insatsvaror

Läs om hur företag kan ansöka om tullfrihet för andra insatsvaror

Kontakt på Kommerskollegium

Johanna Weibull
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 98

Maria Johem
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 54