Ny rapport utreder om EU:s lagstiftning för digitala plattformar bör ändras

EU-rätten

Importera & exportera

Publicerad: 24 aug 2020

EU:s e-handelsdirektiv, som reglerar bland annat hur digitala plattformar ska fungera, är under översyn. I en ny rapport analyserar Kommerskollegium argument för och emot en större uppdatering av lagstiftningen.

Rapporten handlar om hur olagligt innehåll som publiceras på Facebook, Amazon, Google och andra digitala plattformar ska regleras framöver. 

– Om EU inte lyckas ta fram gemensamma regler kan plattformar behöva anpassa sin verksamhet till olika regelverk i olika medlemsstater. Detta försvårar den fria handeln inom EU. Exempelvis kan det bli svårare för svenska företag att använda Amazon eller Ebay för att sälja produkter till andra medlemsstater. Det kan också bli svårare för svenska plattformar att växa inom EU, säger Mattias Karlson Jernbäcker som har genomfört utredningen.

Läs mer om utredningen Platform Liability in the EU: A Need for Reform?