Ny rapport: Nationell obligatorisk märkning kan påverka EU-handeln negativt

EU-rätten

Importera & exportera

Publicerad: 20 feb 2020

Fler och fler länder inom EU lagstiftar om att införa en nationell obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel. Det riskerar att skapa hinder för handeln inom EU, visar en ny rapport från Kommerskollegium.

– Produkter från ett annat medlemsland kan missgynnas trots att produkterna kan vara både kvalitets- och miljömässigt likvärdiga eller bättre, säger utredaren Johanna Nyman.

Se och hör Johanna Nyman berätta mer och ladda ner rapporten