Nu kan du följa utrikeshandelns utveckling via vår webb

Om handel

Corona

Publicerad: 28 maj 2020

Nu kan du få den senaste statistiken om coronavirusets påverkan på utrikeshandeln. Kommerskollegium hämtar regelbundet in information från flera olika källor och nu publicerar vi en stor del av materialet på vår webb.

På myndighetens webbplats finns intervjuer och information om hur coronaviruset påverkar utrikeshandelns förutsättningar och den inre marknaden. Nu finns även löpande uppdaterad statistik över utrikeshandeln och internationella transporter. Du har där en rad olika valmöjligheter – du kan till exempel välja vilken tidsperiod, vilka varugrupper eller vilka länder du vill titta på.

Informationen har sammanställts av en grupp experter på Kommerskollegium som noggrant följer utrikeshandelns utveckling under coronapandemin.

– I vår ordinarie verksamhet gör vi statistikanalyser som vi presenterar kvartalsvis, här har vi skapat ett nytt sätt att arbeta och hittat nya statistikkällor för att få en så aktuell bild som möjligt av hur handeln påverkas av covid-19, säger Petter Stålenheim, expert på handelsstatistik på Kommerskollegium.

Corona och handeln

Kontakt

Petter Stålenheim
08–690 48 49
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se