Kravet på licens för import av järn, stål och aluminium tas bort

Importera & exportera

Publicerad: 13 maj 2020

Den 16 maj försvinner kravet på licens för att importera järn, stål och aluminium till EU. Det innebär en administrativ lättnad för företag – förra året utfärdades 3 600 licenser till svenska företag. 

EU har sedan 2016 haft krav på importlicenser för järn, stål och sedan också aluminium. Orsaken har varit att EU har velat hålla koll på hur mycket som importeras till EU för att vid behov kunna skydda den egna industrin.

De licenskrav på stål och aluminium som har tillämpats de senaste åren har varit tidsbegränsade till och med den 15 maj 2020. EU-kommissionen har nu beslutat att de inte ska förlängas. Istället kommer EU att övervaka importen genom att samla in data från EU-ländernas tullmyndigheter.

Enklare import med borttaget licenskrav

Det här innebär att företag inte längre behöver söka importlicens för import av vissa stål- och aluminiumvaror och anpassa affärsrutiner för till exempel varor i tullager till licensbestämmelserna.

– Ett företag som har en sändning med stål eller aluminium som kommer in på lördag den 16 maj behöver alltså ingen licens. Licenskravet tas bort vid midnatt mellan den 15 och 16 maj, säger Ulf Eriksson, utredare vid Kommerskollegium.

Omkring 350 företag i Sverige har regelbundet ansökt om licens hos Kommerskollegium, som har varit den myndighet som utfärdar licenser för svenska företag. Förra året utfärdades drygt 3 600 stål- och aluminiumlicenser.

Tullkvoterna för stål gäller fortfarande

EU:s tullkvoter för vissa stålvaror är fortfarande i kraft. EU införde tullkvoterna som en skyddsåtgärd efter det att USA 2018 höjde sina importtullar på stål.

Tullkvoterna ska inrymma normal import till EU, till ordinarie tullsats. När en kvot är fylld tas en tilläggstull på 25 procent ut. Företagen måste fortfarande ansöka om kvoter för sin import. Annars får de betala tullen på 25 procent.

Mer information

EU:s tullkvoter för stål