EU tar bort exportrestriktionerna för personlig skyddsutrustning

Importera & exportera

Corona

Publicerad: 25 maj 2020

Imorgon den 26 maj försvinner kravet på exporttillstånd för personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk. Exportrestriktionerna, som har varit i kraft i lite mer än två månader, har syftat till att säkra tillgången på skyddsutrustning inom EU.

Företag i EU behöver från den 26 maj inte ansöka om tillstånd för att exportera personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk till länder utanför EU. Detta efter det att EU beslutat att inte ha kvar exportrestriktionerna för den här typen av materiel.

Kommerskollegium, som svenska företag har sökt tillstånd hos, har löpande uppdaterat sig om vilka varor som har varit bristvaror i Sverige och EU, vilket har påverkat vilka produkter som har fått exporttillstånd.

Löpande bevakning av bristvarorna

– Vi följt Socialstyrelsens listor på vilken typ av material som behövs och som riskerar att bli en bristvara. Vi har också konsulterat EU-kommissionen om hur behovet för en viss produkt ser ut i EU. Bland annat togs skyddshandskar och ansiktsskärmar bort från listan på tillståndspliktiga produkter, säger Emma Wallfelt vid Kommerskollegium.

Det var den 14 mars 2020 som EU införde strikta exportrestriktioner för att säkra tillgången till skyddsglasögon, munskydd, skyddsdräkter och annan medicinsk skyddsutrustning i EU. Orsaken var att EU ville skydda sina medborgare med anledning av spridningen av coronaviruset. EU-kommissionen ser nu ingen anledning att ytterligare förlänga exportrestriktionerna.