Handelsavtalet mellan USA och Kina – extratullar mellan länderna kvar

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 17 jan 2020

Även om avtalet mellan USA och Kina kan ge en viss paus i handelskonflikten mellan länderna kommer USA:s extratullar på ett stort antal kinesiska produkter att finnas kvar. Kinas extratullar mot USA är också kvar. Avtalet mellan USA och Kina beräknas träda i kraft i mitten av februari.

Avtalet som president Donald Trump och Kinas vice premiärminister Liu He undertecknade den 15 januari är den första fasen av ett handelsavtal. Det täcker inte alla problemområden i handelskonflikten mellan länderna utan är ett steg mot att finna en lösning på konflikten. Enligt avtalet åtar sig Kina att importera bland annat flygplan, bilar, bildelar, medicinsk utrustning, jordbruksvaror, energi, tjänster för 200 miljarder US dollar under 2020 och 2021.

Minskar troligen exportmöjligheter för europeiska företag

– Detta åtagande kan förväntas minska europeiska och svenska företags exportmöjligheter, säger Annika Widell, Kommerskollegiums specialist på Kina.

Avtalet berör immaterialrätt, teknologiöverföring, handel med livsmedel och jordbruksprodukter, finansiella tjänster samt valutafrågor. I avtalet finns också ett avsnitt som ska se till att avtalet efterlevs. USA behåller extratullar om 25 procent på kinesiska varor för 250 miljarder US dollar samt extratullar om 7,5 procent på varor om 120 miljarder US dollar. Kina har kvar extratullar på 5–25 procent på amerikanska varor för ungefär 110 miljarder US dollar.

USA har aviserat att de kommer att driva en fas två av avtalet, eventuellt uppdelad i flera olika delar där frågor som subventioner och cyberfrågor kan tas upp.

Avtalet

USA:s och Kinas avtal (Källa: USTR)

Frågor om avtalet besvaras av:

Annika Widell
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 44

Ulf Eriksson
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 79