Handelsavtalet mellan EU och Vietnam i kraft 1 augusti 2020

Importera & exportera

Publicerad: 31 jul 2020

Den 1 augusti träder frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam i kraft. Nästan alla tullar fasas ut och många andra handelshinder kommer att minska. En stor del av den vietnamesiska marknaden för tjänster och offentlig upphandling öppnas dessutom för europeiska företag.

– Avtalet gör det möjligt för svenska exportörer och investerare att få tillgång till en snabbt växande marknad med 90 miljoner människor i en av de mest dynamiska regionerna i världen, säger Nesli Almufti, utredare vid Kommerskollegium.

Nästan all svensk export av maskiner och apparater blir tullfria när avtalet träder i kraft och resten efter fem år. 70 procent av Sveriges kemikalieexport kommer också att bli tullfri direkt, och resten efter tre, fem och sju år. Bilar och motorcyklar omfattas också av tullsänkningar successivt under tio år.

Vietnam öppnar också sin marknad för de flesta livsmedelsprodukterna från EU, både primära och bearbetade. EU avskaffar tullar för kläder och skor från Vietnam gradvis under en sjuårsperiod.

Frihandelsavtalet ska göra att andra handelshinder än tullar också försvinner. Det gäller bland annat förbättrade möjligheter för företag att sälja tjänster och delta i offentlig upphandling i Vietnam. Vietnam ska också i ökad utsträckning använda internationella standarder när de ställer krav på produkter.

Läs mer om EU–Vietnam-avtalet 

Kontakt

Nesli Almufti
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 87