Handel och klimat i fokus när Kommerskollegium deltar i Geneva Trade Week

Om handel

Publicerad: 25 sep 2020

Är det möjligt att vid gränsen ta ut en avgift för en varas koldioxidutsläpp, utifrån WTO:s regelverk? Hur kan man göra handeln med klimatsmarta varor smidigare? Det diskuterar Kommerskollegium i ett seminarium vid Geneva Trade Week den 28 september.

Emilie Eriksson

– Vi har utrett hur handelspolitiken skulle kunna bidra mer i klimatarbetet. Flera länder har till exempel fortfarande höga tullar på varor kopplade till mer klimatvänliga vägtransporter, säger Emilie Eriksson, som ska presentera två av Kommerskollegiums nya rapporter på området.

– Vi har också visat att det är möjligt att utforma gränsjusteringsåtgärder för klimat som är förenliga med WTO-regelverket. De här åtgärderna ska belägga importerade varor med samma kostnad för koldioxidutsläpp som inhemska varor.

Seminariet “Trade Policy and Climate – Which Instruments have the Greatest Potential for the WTO to ‘Build Back Better’?” inleds av utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Det är kostnadsfritt och öppet för alla att anmäla sig.

Datum: Måndagen den 28 september 2020
Tid: kl 17.00

Registrering

Det krävs registrering, både till evenemanget i stort och till respektive seminarium. Gå till vårt seminarium

Rapporterna

Gränsjusteringsåtgärder för koldioxidutsläpp – en analys av de handelsrelaterade aspekterna och vägen framåt

Trade barriers to goods and services important for climate action – and opportunities for reform