Kraftig nedgång i utrikeshandeln under första halvåret 2020

Om handel

Corona

Publicerad: 17 sep 2020

Sveriges handel sjönk kraftigt första halvåret i år jämfört med motsvarande period 2019. Under april och maj tappade varuexporten och varuimporten 15–25 procent jämfört med motsvarande månader 2019. Det framgår av Kommerskollegiums statistik över utrikeshandeln första halvåret 2020.

– Sveriges utrikeshandel har drabbats kraftigt av krisen, men det finns både varugrupper och handelspartner där utvecklingen har gått åt andra hållet och ökat kraftigt. Exempelvis ökade tjänsteimporten från USA och varuexporten till Kina kraftigt, säger Nils Norell, utredare på Kommerskollegium.

Jämfört med övriga EU-länder blev nedgången i handeln något lägre för Sverige under andra kvartalet. Mest påverkades Sveriges handel av en kraftig nedgång i varuhandeln med Tyskland. Samtidigt ökade exporten till Kina med 13 procent. För hela första halvåret minskade värdet på varuexporten med 6,6 procent och varuimporten 9,8 procent, jämfört med första halvåret 2019.

Tjänstehandeln minskade mest mot Norge

Även tjänstehandeln minskade första halvåret 2020. Tjänsteexporten minskade med 7,4 procent och tjänsteimporten med 8,5 procent. Störst värdemässigt tapp uppvisar tjänsteexporten till Norge som gick ner med 11 miljarder kronor, vilket motsvarar en minskning med 27 procent. På tjänsteimportsidan var det en minskning från Danmark med 6,4 miljarder, eller 26 procent, som påverkade siffrorna mest. Tjänsteimporten från USA ökade dock med 6,4 miljarder eller 15 procent.

Under första halvåret minskade handeln med Storbritannien kraftigt. Det gör att landet nu är nere på plats åtta på listan över Sveriges viktigaste marknader när det gäller varuexport och varuimport. Däremot behåller Storbritannien sin ställning som ett av de tre viktigaste länderna för Sveriges export och import av tjänster.

Handeln med läkemedel ökade kraftigt

Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel innehåller denna gång ett särskilt kapitel om handelsutvecklingen med sjukvårdsvaror under coronapandemin. Den svenska importen av personlig skyddsutrustning från EU var oförändrad första halvåret 2020 jämfört med motsvarande period föregående år men ökade med omkring 32 procent från länder utanför EU. Sveriges handel med läkemedel gick emot den generella trenden för svensk utrikeshandel och ökade kraftigt första halvåret 2020 både inom och utanför EU.

Rapporten

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar – första halvåret 2020

Kontakt

Nils Norell
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 51

Petter Stålenheim
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 49