Fortsatt dystert för tjänstehandeln

Om handel

Publicerad: 17 dec 2020

Nedgången i varuhandeln som syntes i våras fortsatte under årets tredje kvartal, om än i långsammare takt. Jämfört med övriga EU-länders aggregerade exportutveckling har Sveriges export av varor till länder utanför EU klarat sig något bättre. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel för de tre första kvartalen 2020.

– Exportminskningen drevs huvudsakligen av verkstadsvaror och mineralvaror som fallit både i värde och volym. I kontrast till detta har exporten av kemivaror, där bland annat läkemedel ingår, ökat påtagligt. Det konstaterar Nils Norell, som är en av Kommerskollegiums analytiker som arbetat fram kvartalsrapporten.

Totalt minskade varuexporten med 7,3 procent i värde och 3,1 procent i volym. Varuimporten minskade med 10 procent i värde och 6,3 procent i volym. Importen föll från i stort sett alla länder på den inre marknaden.

För tjänstehandeln minskade både exporten och importen med 12 procent i årstakt.

- Fortfarande syns det kraftiga fallet inom tjänstehandeln i statistiken till följd av begränsad personrörlighet och andra restriktioner. På exportsidan syns bland annat stora nedgångar av transporter och resor, säger Nils Norell.

Rapporten innehåller detaljerad statistik över Sveriges varu- och tjänstehandel samt direktinvesteringar, med fokus på utvecklingen under kvartal 1–3, 2020. Utöver detta ägnas ett särskilt fördjupningskapitel åt Sveriges handelsrelation med Storbritannien.

Rapporten

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar – kvartal 1-3, 2020

Kontakt

Nils Norell
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 51

Camilla Prawitz (direktinvesteringar)
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 52