Fortfarande oklart om EU:s framtida relation med Storbritannien

Importera & exportera

Brexit

Publicerad: 24 nov 2020

Bara en dryg månad återstår innan Storbritannien lämnar EU:s inre marknad. Hur en ny handelsrelation kommer att se ut är fortfarande oklart men brexitförhandlingarna fortsätter.

– EU och Storbritannien har sedan ett par veckor tillbaka varit inne i en så kallad ”förhandlingstunnel”. Det innebär lite förenklat att de förhandlar nonstop med bara kortare uppehåll för avrapportering och vila. EU:s inställning är att ingenting är klart förrän allting är klart så till dess att vi antingen har en överenskommelse eller ett sammanbrott kommer läget att vara fortsatt osäkert, säger Emma Sävenborg, brexitsamordnare på Kommerskollegium.

Fortfarande risk för avtalslöst utträde

Den 31 december lämnar Storbritannien EU:s inre marknad. Det innebär att alla nuvarande gemensamma regler, såsom nolltullar och fri rörlighet för människor och tjänster upphör den 1 januari. Antingen blir det ett nytt avtal med låga eller inga tullar, eller så kommer parterna inte överens och då lämnar Storbritannien den inre marknaden helt utan avtal.

– Det vore givetvis det sämsta för handeln. Då backar vi tillbaka till det grundläggande WTO-regelverket, vilket är en enorm försämring jämfört med idag. Ett frihandelsavtal skulle däremot vara positivt då det till exempel ger sänkta eller borttagna tullar samt bättre möjligheter för svenska företag att köpa och sälja tjänster jämfört med WTO-regelverket, säger Emma Sävenborg.

Men även ett frihandelsavtal har sina begränsningar.

– Företagen kommer, även med ett avtal, behöva fylla i tulldeklarationer och det kommer att bli gränskontroller i någon form.

Nu har förhandlingarna ju dragit ut på tiden, minskar chansen för att parterna ska komma överens desto längre tiden går?

– Inte nödvändigtvis. Det är olyckligt att parterna fortsatt inte är överens, för det ger en massa osäkerhet som inte är bra för någon. Men det är tydligt att parterna är överens om det allra mesta, även om några av de utestående frågorna som fiske och rättvisa konkurrensvillkor är mycket svårlösta. Lyckas parterna lösa ut dem blir det ett avtal och det kan i princip ske närsomhelst de kommande veckorna.

Kort om tid att godkänna eventuellt avtal

För att ett framförhandlat avtal ska kunna börja gälla krävs att alla inblandade parter, både inom EU och i Storbritannien, godkänner avtalet. I Storbritannien behöver den brittiska regeringen lägga fram avtalet för parlamentet som då har 21 dagar på sig att opponera sig mot avtalet. Inom EU måste avtalet först gå igenom en juridisk granskning och översättas till alla EU:s officiella språk.

– Innehåller avtalet enbart sådant som EU själv kan besluta om är det bara ministerrådet och EU-parlamentet som behöver godkänna avtalet innan det kan träda i kraft. Innehåller det delar såsom utrikes- och säkerhetspolitik, som enskilda länder måste godkänna var för sig, då kommer alla nationella parlament också behöva godkänna avtalet. I Sverige är det riksdagen.

Tiden är dock knapp fram till årsskiftet och det är oklart om den vanliga processen för godkännande kommer hinnas med.

– I Storbritannien kan regeringen i sådana här exceptionella fall frångå den vanliga processen och godkänna avtalet, men för EU är det mer komplicerat. Det har diskuterats om EU kan kringgå den vanliga godkännandeprocessen för att EU och Storbritannien provisoriskt ska kunna tillämpa avtalet. Men att kringgå en omröstning i EU-parlamentet är mycket känsligt. Därför diskuterar EU nu om det är möjligt att EU-parlamentet kan sätta in ett extrainsatt möte i dagarna före årsskiftet för att kunna rösta om ett eventuellt avtal.

Vad rekommenderar du att företagen gör med den här informationen?

– Med så kort tid kvar gäller det att nu att verkligen kolla upp att ni som företag har ert Eori-nummer och att ni har koll på vilka dokument som ni behöver för att få era varor över gränsen. Räkna med att det kommer bli förseningar även om ni har alla dokument och tillstånd på plats. Se till att det är tydligt i era avtal vem som står för eventuella förseningar eller kostnader kopplat till detta, säger Emma Sävenborg.

Mer information

På våra brexitsidor kan du läsa mer om förhandlingarna och om hur företag kan förbereda sig för förändringarna.

Om ditt företag inte har ett Eori-nummer ansöker du om det på Tullverkets webbplats.
Brexit - för företag som inte tidigare handlat med länder utanför EU

Kontakt

Emma Sävenborg
brexitsamordnare
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 71

Christopher Wingård
brexitsamordnare
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 61