Kommerskollegium föreslår prioriteringar för EU:s framtida handelspolitik

Om handel

Publicerad: 06 nov 2020

Bekämpa protektionism, utöva globalt ledarskap, stöd hållbar utveckling, främja den fjärde industrirevolutionen och liberalisera tjänstehandeln. Det ser Kommerskollegium som de viktigaste uppgifterna för EU:s framtida handelspolitik.

Kommerskollegium publicerar idag sina förslag för EU:s framtida handelspolitik med anledning av att EU håller på att se över sin handelsstrategi.

- Våra förslag bygger på tydliga framtidsfrågor, som i stora drag också överensstämmer med EU:s bredare prioriteringar: övergången till ett fossilneutralt samhälle, digitalisering och ökad konkurrenskraft, säger Kommerskollegiums generaldirektör Anders Ahnlid.

Han anser att EU inte bara behöver driva utan också leda den globala handelspolitiken, eftersom det för närvarande finns låsningar i form av bristande engagemang och handelskonflikter.

- EU behöver axla ledarrollen i den globala handelspolitiken genom att etablera långsiktiga allianser med likasinnade, både med länder i närområdet och lägre bort. Det är också viktigt att det så långt som möjligt formaliseras i bredare partnerskap.

Läs hela intervjun och ladda ner förslagen i sin helhet