Förbered företaget för krångligare handel med britterna

Importera & exportera

Brexit

Publicerad: 10 aug 2020

Varuhandeln med Storbritannien kommer att bli krångligare när landet lämnar EU:s inre marknad. Nu är det bara några månader kvar.

– Det är viktigt att du som företagare ser till att vara förberedd inför den första januari nästa år. Då kommer handelsförutsättningarna mellan EU och Storbritannien helt att förändras. Exakt hur det kommer att se ut vet vi inte än, men vi vet att det kommer att bli sämre, säger Christopher Wingård, brexitsamordnare på Kommerskollegium.
 
Den första januari lämnar Storbritannien EU:s inre marknad och samtidigt är ett eventuellt nytt frihandelsavtal tänkt att träda i kraft. Men hur det ser ut och om parterna ens kommer att lyckas enas är dock oklart eftersom förhandlingarna mellan Storbritannien och EU fortfarande pågår. Men det finns  saker som företagare kan göra för att förbereda sig inför den förändrade situationen.

Se över exponeringen

Oavsett vilken verksamhet ditt företag har är det bra att se över din exponering gentemot Storbritannien i dina leverenskedjor. Hur ser den ut i din varuhandel och i din tjänstehandel?
 
En av de absolut största skillnaderna, som de flesta företag kommer att märka, är att tullar kommer bli aktuella mellan EU och Storbritannien igen. Storbritannien har publicerat sin kommande tulltaxa vilken kommer att gälla från första januari, om inte parterna kommer överens om något annat.
 
– I tulltaxan går det att titta på vilka tullnivåer som Storbritannien har tänkt sig för olika varor. De här tullnivåerna kommer troligtvis sänkas till noll om vi får ett frihandelsavtal. Det är bra, samtidigt gäller det att också se till att uppfylla ursprungsreglerna i avtalet för att få tillgång till de här lägre tullarna, säger Christopher Wingård.

Se över administrativ kompetens

Det kommer bli krångligare för svenska företag som importerar och exporterar till Storbritannien. Det kommer bli fler tullprocedurer vid gränsen och tillstånd och certifikat som ett företag har idag kommer kanske behövas sökas om på nytt när Storbritannien har lämnat den inre marknaden. De här förändringarna kommer ställa en hel mängd nya administrativa krav.
 
– Det är viktigt att tänka igenom om ditt företag har rätt förutsättningar för att hantera detta. Vet ni till exempel vilken klassificering en vara har? Har ni koll på ursprungsreglerna och hur ni ställer ut ett ursprungscertifikat? Finns den här kompetensen i företaget eller är det något som behöver köpas in externt?

Se över personalresor till Storbritannien

När Storbritannien lämnar den inre marknaden kommer även den fria rörligheten för personer att upphöra.
 
– Det kommer också påverka ditt företag om ni har personal som ofta reser till Storbritannien eller om ni till exempel har personer som arbetar på plats i London. Återigen, exakt hur förutsättningarna kommer att se ut i det framtida avtalet vet vi inte, men förbered er på att det kommer bli annorlunda och potentiellt svårare, säger Christopher Wingård.

Håll er uppdaterade

Ett annat tips är att diskutera det här med brexit med dina partners i Storbritannien.
 
– Hur förberedda är de på det som komma skall? Hur ser era kontrakt ut, era avtal? Vad händer ifall vi vid utträdet plötsligt får stora valutasvängningar?

Det är också viktigt att hänga med i vad som händer i förhandlingarna. En tidpunkt att hålla lite extra koll på är i slutet på oktober.
 
– Om EU ska hinna besluta om ett eventuellt frihandelsavtal med Storbritannien – då måste innehållet vara färdigförhandlat till dess, avslutar Christopher Wingård, brexitsamordnare på Kommerskollegium.

Mer information

Förbered ditt företag inför 1 januari 2021
 
Frihandelsavtal eller WTO-grundat avtal? Se film om de olika alternativen:
Brexit – efter övergångsperioden
 
Vad är Storbritannien och EU överens om och vilka knäckfrågor återstår?
Brexitsamordnare Emma Sävenborg berättar
 
EU-kommissionens sidor om brexit och förhandlingarna
The European Union and the United Kingdom – forging a new partnership

Kontakt

Christopher Wingård
brexitsamordnare
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 61
 
Emma Sävenborg
brexitsamordnare
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 71