Folkhälsa lagligt motiv till coronarestriktioner

EU-rätten

Corona

Publicerad: 02 okt 2020

De restriktioner som EU:s medlemsländer införde i coronapandemins början satte stora delar av EU:s inre marknad ur spel. Men trots det var majoriteten av åtgärderna i linje med EU-rätten. Det visar en preliminär bedömning av Kommerskollegium.

– EU:s regelverk ger medlemsländerna stort utrymme att vidta åtgärder om syftet är att skydda folkhälsan. Det gör att restriktionerna troligtvis inte var olagliga, även om vissa var olämpliga i ett inremarknadsperspektiv, säger Olivier Linden, jurist på Kommerskollegium.

Läs hela artikeln och ladda ner rapporten

Covid-19 och den fria rörligheten – preliminära lärdomar från hälsokrisen