EU:s exportrestriktioner för personlig skyddsutrustning förlängs

Importera & exportera

Corona

Publicerad: 24 apr 2020

Exportrestriktionerna för personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk förlängs i ytterligare 30 dagar. Anledningen är att EU fortsatt behöver säkra tillgången till sådan materiel med anledning av corona-virusets spridning.

Med start den 26 april förlängs EU:s exportrestriktioner för personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk i ytterligare 30 dagar. Det innebär att export av sådana produkter till länder utanför EU fortfarande kräver exporttillstånd. Företag ansöker om exporttillstånd hos Kommerskollegium.

Samma typ av utrustning omfattas av det nya EU-beslutet: skyddsglasögon, ansiktsskärmar, skyddsutrustning för mun och näsa och skyddsdräkter. Nytt är att skyddsutrustning som regleras enligt direktivet för medicinsktekniska produkter nu också omfattas och behöver exporttillstånd. Skyddshandskar har dock tagits bort från listan och behöver inte längre tillstånd.

Mer information

Att ansöka om exporttillstånd för personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk
Nya EU-förordningen om förlängda exportrestriktioner 

Kontakt

licens@kommerskollegium.se
08-690 49 20