EU och USA överens om tullättnader

Importera & exportera

Publicerad: 22 dec 2020

EU tar bort tullar för hummer och USA halverar sina tullsatser för bland annat vissa köksartiklar av kristallglas. Det här är ett resultat av handelsförhandlingar mellan EU och USA. Tullättnaderna gäller retroaktivt från den 1 augusti 2020 och till och med den 31 juli 2025. En förutsättning är dock att USA inte inför nya strafftullar.

– USA kommer också sänka sina tullsatser med 50 procent när det gäller en del fiskeriprodukter, för cigarettändare och för bordsartiklar av kristallglas. Men det är inte bara EU och USA som gynnas av tullättnaderna på de ordinarie tullsatserna, de kommer gälla för alla länder som är anslutna till WTO, säger Maria Johem.

På begäran av berörda importörer i EU ska medlemsstaters nationella tullmyndigheter återbetala de tullar som betalats för importer av de listade varorna från USA mellan den 1 augusti 2020 och den 18 december 2020.

I bilagan avsnitt I  återfinns de varor som omfattas av tullfrihet vid import i EU.  Avsnitt II omfattar de varor som omfattas av sänkt tullsats vid import i USA.

Förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning 2020/2131 den 16 december 2020 om avskaffande av tullar på vissa varor.  

Kontakt

Maria Johem
Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se