Ekonomisk integration bästa strategin för tryggad varuförsörjning

Om handel

Corona

Publicerad: 15 sep 2020

Integrerad handel med ökade flöden av varor, tjänster, kapital, personrörlighet och data med resten av världen är det mest effektiva sättet att trygga Sveriges och EU:s varuförsörjning. Det ger företagen maximal flexibilitet att anpassa sig efter störningar i samband med en kris, konstaterar Kommerskollegium i en ny rapport.

Rapporten är ett inspel till EU:s kommande översyn av sin handelspolitiska strategi.

Coronakrisens effekter på leveranskedjor inom olika sektorer diskuteras i rapporten.

– Vi rekommenderar att EU permanentar de åtgärder som snabbt vidtogs för att underlätta handeln – som borttagna importhinder, förenklade handelsprocedurer och rutiner för smidiga varutransporter över gränserna, säger Per Altenberg, som har skrivit rapporten.

– I framtiden bör EU undvika exportrestriktioner, som till exempel krav på tillstånd för export av personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk till länder utanför EU, eftersom de har visat sig vara ineffektiva både under tidigare kriser och under coronapandemin.

Rapporten

Improving economic resilience through trade – should we rely on our own supply?

Kontakt

Per Altenberg
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 26