Coronavirusets effekter – oundvikligt tema på årets Europadag

EU-rätten

Corona

Publicerad: 23 apr 2020

Den fria rörligheten på EU:s inre marknad utmanas av den pågående coronapandemin. Hur ska EU:s medlemsländer tillsammans ta sig ur krisen? Inför Europadagen den 9 maj medverkar Kommerskollegium i ett digitalt seminarium om coronavirusets konsekvenser på den inre marknaden.

– Vi kommer bland annat att diskutera de nationella åtgärder som vissa medlemsländer vidtagit samt hur vi kan säkerställa att den inre marknaden står stark, säger Agnès Courades Allebeck, enhetschef på Kommerskollegium.

Organisatörer är EU-kommissionens representation i Sverige, Europaparlamentets kontor i Sverige, LO, TCO, Svenskt Näringsliv, Regeringskansliet, Sveriges Kommuner och Regioner, Sieps och Kommerskollegium.

Program

Totalt tre seminarier kommer att spelas in i förväg för att sändas och publiceras den 8 maj:

1. EU, coronakrisen och framåtblick

EU befinner sig mitt i en pandemi som lamslår ekonomier och sätter stor press på EU-samarbetet och på solidariteten. Hur hanterar EU situationen? Hur påverkar krisen medlemsländerna och vilka långsiktiga effekter kan den få för EU? Hur kan vi tillsammans ta oss igenom krisen?

Talare: EU-minister Hans Dahlgren, EU-kommissionär Ylva Johansson och de före detta kommissionärerna Cecilia Malmström och Margot Wallström.


2. Så utmanar coronaviruset den fria rörligheten i EU

Coronakrisen har lett till stängda gränser och begränsad rörlighet för EU:s medborgare. Hur har coronakrisen påverkat handeln, för EU och för Sverige? Hur ska vi få den inre marknaden på fötter igen?

Talare: Agnès Courades Allebeck Kommerskollegium, Evin Ircir, Europaparlamentariker (S), Arba Kokalari, Europaparlamentariker (M), Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen i Sverige.

3. EU och jobben: Från krisläge till återstart

Under coronakrisen har vi sett en bred uppslutning från arbetsmarknadens parter som med pragmatism och gemensamma krafter hittar lösningar för att stabilisera läget och rädda företag, jobb och framtidstro.
Efter att ha satt in krisåtgärder förbereder Europa nu insatser för återstart – vad kan parterna bidra med i det arbetet?

Talare: Therese Guovelin, LO, Anders Knape (tbc) SKR, Anna Stellinger, Svenskt Näringsliv, Therese Svanström, TCO.

Följ seminarierna via SVT eller vår webb

Seminarierna sänds i SVT Forum med start klockan 12. Därefter kommer du att kunna se dem via vår webbplats: