Regelförslag på remiss inom EU förebygger otillåtna handelshinder

EU-rätten

Importera & exportera

Publicerad: 04 sep 2020

Ursprungs- och kvalitetsmärkning på livsmedel, online-tjänster och återvinning var områden som EU-länderna lagstiftade om under 2019. Det framgår av Kommerskollegiums årsrapport om EU:s anmälningsprocedur för tekniska regler.

– Proceduren är ett bra verktyg som ger medlemsländer och företag möjlighet att reagera mot handelshindrande regler i andra medlemsländer – innan de antas. Under coronapandemins inledningsfas kunde man till exempel se att flera medlemsländer anmälde olika typer av exportrestriktioner av personlig skyddsutrustning, medicintekniska produkter och läkemedel. Det visar verkligen hur viktig proceduren är för att få kunskap om regelförslag i andra medlemsländer och för att kunna reagera mot förslag som riskerar att vara handelshindrande, säger Katarina Paul, som har sammanställt årsrapporten.

– Proceduren ger också signaler om vilka områden där det behövs harmoniserad EU-lagstiftning för att handeln ska fungera som det är tänkt. Och ur ett transparensperspektiv är proceduren bra eftersom den visar vilka regler som finns i olika medlemsstater.

Läs mer om förslagen som anmäldes från Sverige och andra EU-länder, och vilka som ledde till reaktioner: Årsrapport 2019: Anmälningar av tekniska föreskrifter

Kontakt

Katarina Paul
Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 08