Ansök om  nya tullbefrielser och tullkvoter senast den 14 augusti

Importera & exportera

Publicerad: 30 jun 2020

Du som importerar insatsvaror till EU kan ansöka om att varorna helt eller delvis ska undantas från tull. Undantaget kan gälla obegränsade eller begränsade kvantiteter, så kallade tullbefrielser (tullsuspensioner) och tullkvoter. Sista ansökningsdag för tullbefrielser och tullkvoter som ska börja gälla den 1 juli 2021 är den 14 augusti 2020.

Syftet med tullbefrielser och tullkvoter är att göra det möjligt för företag  inom EU att få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas i tillräcklig utsträckning inom EU. Importörer i samtliga EU:s medlemsländer kan utnyttja tullbefrielsen eller tullkvoten så snart den beviljas.

Ansökan är kostnadsfri.

Läs mer om hur du ansöker om tullfrihet för insatsvaror

Kontakt

Maria Johem
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 54