Handelsdelar i EU–Mercosur-avtalet analyseras

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 01 okt 2020

EU och Mercosur har förhandlat fram ett avtal som innebär att handeln mellan parterna kommer att förenklas och tullar kommer att minska. Utan tillräcklig lagstiftning på nationell nivå finns det dock risk för negativa effekter på klimat och hållbarhet, men avtalet skapar möjligheter till dialog och samarbete i de här frågorna.

Avtalet mellan EU och Mercosurländerna – Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay – är ett så kallat associationsavtal, där handel är en del av flera.

Kommerskollegium har granskat avtalet utifrån ett antal områden, sektorer och varor och analyserat vilka effekter som avtalet kan få.

– Avtalet kommer att leda till flera förbättringar och förenklingar för företag som vill handla med Mercosurländerna, bland annat när det gäller tullsänkningar och handelsprocedurer, säger Emma Sävenborg som har samordnat arbetet med analysen.

– Avtalet skapar också ökade möjligheter för samarbete och dialog på områden där EU och Mercosur står långt ifrån varandra, såsom djurvälfärd och antibiotikaanvändning, vilket kan få positiva effekter på lång sikt.

I analysarbetet har organisationer, näringsliv och myndigheter bjudits in att lämna synpunkter. Deras svar redovisas och kommenteras i analysen, som utgör ett underlag till regeringen.

Läs hela intervjun och ladda ner rapporten

Analys av frihandelsdelen i associeringsavtalet mellan EU och Mercosur

Kontakt

Emma Sävenborg
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 71