USA planerar att höja tullarna på fler varor från EU

Importera & exportera

Publicerad: 02 jul 2019

USA har publicerat en lista över ytterligare 89 varor från EU som kan komma att drabbas av höjda tullar. Varorna läggs till den lista som USA gick ut med i april, också med avisering om höjda tullar.

Bakgrunden till hoten om tullhöjningar är en tvist mellan USA och EU som rörde subventioner till flygplanstillverkaren Airbus. Världshandelsorganisationen, WTO, som avgjorde tvisten, konstaterade att EU har lämnat otillåtna subventioner till Airbus. Därmed kan USA införa motåtgärder som en slags kompensation för skadan.

Främst jordbruksprodukter på listan

USA:s senaste lista omfattar främst jordbruksprodukter, till exempel fryst svinkött, mejeriprodukter, viss frukt, rostat kaffe, beredningar av kött, men också gödselmedel, rör och ihåliga profiler av gjutjärn, gjutna rördelar av järn eller stål samt stång, profiler, plåt och band av koppar.

Inte säkert att tullarna införs

Det är inte säkert att USA inför de höjda tullarna. Frågan kan kanske lösas genom att parterna, det vill säga USA och EU, kommer överens om att avstå från åtgärder.

Mer information

Processen i USA och listan på EU-varorna som riskerar höjd tull (Amerikanska handelsmyndigheten, USTR)

Nyhetsartikel med bakgrund (Kommerskollegium, 2019-04-17)