USA höjer tullarna på vissa varor från EU

Importera & exportera

Publicerad: 03 okt 2019

USA har nu offentliggjort en lista över varor från EU som kommer att drabbas av tilläggstullar från och med den 18 oktober 2019. Det handlar om tullar till ett värde av 7,5 miljarder dollar årligen.

Det är framförallt export från Frankrike, Tyskland, Spanien och Storbritannien som kommer att påverkas av tilläggstullarna. Exporten från övriga länder i EU kommer också att drabbas, men för färre varor. Tilläggstullarna kommer att bli 10 procent för vissa flygplan och 25 procent för övriga varor på den amerikanska listan.

Svenska varor som påverkas av tilläggstullarna

Vissa delar av listan gäller för varor från Sverige. Det är främst jordbruksprodukter som berörs, men även vissa fiskeriprodukter. Svensk export av ost kan påverkas av tilläggstullarna på 25 procent.

Bakgrunden till tilläggstullarna är en tvist mellan USA och EU som rör subventioner till den europeiska flygplanstillverkaren Airbus. Världshandelsorganisationen, WTO, som har avgjort tvisten, konstaterade att EU har lämnat otillåtna subventioner till Airbus. Därmed kan USA införa motåtgärder som en slags kompensation för skadan.

Mer information och listan över varor som påverkas

Pressmeddelande från den amerikanska handelsmyndigheten USTR

Kontakt

Jordbruksprodukter
Kristina Olofsson
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 83

Industrivaror och fisk
Maria Johem
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 54

Tvisten mellan USA och EU
Isaac Ouro-Nimini
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 31